"A Jövő generációi most nevelkednek."

Rólunk

Az Ifjúságért Alapítvány a Miskolci Kék Ház Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda tevékenységei mellett, azt kiegészítve jött létre 1994-ben. Alakulását követően a fiatalokat tömörítő szervezetek elsősorban diákönkormányzatok működését segítette szakmai segítségnyújtással, tanácsadással, rendezvények szervezésével. Célkitűzései között szerepelt, hogy a fiatalok önszerveződéseiken keresztül tanulják a különböző döntéshozatali folyamatokba való bekapcsolódást, a részvételi demokráciát. Az Ifjúságért Alapítvány kis szervezetként indult, mely az elmúlt években folyamatosan növelni tudta bevételeinek nagyságát. Ezzel párhuzamosan fejlődött szakmai szolgáltatásunk színvonala is.

Az alapítvány működését kezdetben az jellemezte, hogy konzorciumi, illetve együttműködő partnerként szakmai részfeladatokat vállalt EU-s és hazai támogatású projektek megvalósításában. Ebben az időszakban a pályázatírás és a projektmenedzsment területén gyűjtöttünk kellő tapasztalatot. Idővel tevékenységi spektrumunk harmadik meghatározó elemévé vált a közösségfejlesztés. Alapítvány munkáját jelenleg 14 fő alkalmazott és több önkéntes munkatárs segíti.

Bővítettük együttműködő partnereink körét regionális, országos és nemzetközi szinten is.

Közművelődési együttműködési megállapodásunk van Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatával közművelődési feladatok ellátására.

2015 óta alapítványunk közérdekű önkéntes fogadó szervezet. Ennek keretében együttműködéseket építünk ki középiskolákkal, hogy a diákok nálunk teljesíthessék az 50 órás iskolai közösségi szolgálatukat.

Az elmúlt 25 évben alapítványunk tevékenységi köre és célcsoportja kibővült személyre szabott komplex munkaerő-piaci célú szolgáltatások és tréningek nyújtásával az ifjúsági csoportok mellett a hátrányos helyzetű álláskeresők és a megváltozott munkaképességű emberek részére. Az ügyfelek munkaerő-piaci szolgáltatás nyújtására elkészült a szervezet Működési Kézikönyve és rendelkezünk, az OFA által kiadott Referencia levéllel, amely feljogosítja a szervezetet 13 db munkaerő-piaci szolgáltatás végzésére.

 

Szakmai referenciáink

KÉPZÉSI TERÜLET

2015, 2016, 2017 és 2018-ban a B.-A.-Z. Megyei Civil Információs Centrum megbízásából a megye civil szervezeti részére 12 képzést, 5 információs rendezvényt és 4 műhelyt szervezetünk és bonyolítottunk le.

KULTÚRA TERÜLET

2016-ban a MINTHA zenekar koncertjeinek szervezése, lebonyolítása, sajtó, média, webes felületen való megjelentetése.

SZOCIÁLIS TERÜLET

2017-ben a TOP-6.9.1.-15-15-MI1 „Társadalmi integrációt elősegítő beavatkozások a Vasgyárban” című projekt keretében Családi Nap lebonyolítása, rendezvények szervezése, kirándulások szervezése és lebonyolítása, játékos lelki órák, foglalkozások szervezése és elbonyolítása, nyári napközis tábor szervezése és lebonyolítása, iskolai és óvodai szociális munka biztosítása projekt keretében

EMOP-3.3.1.-11/2011-0036 projekt keretén belül „Szektorközi szakmai fejlesztő műhelyeket” szervezetünk és tartottunk 4 alkalommal
„Szociális városrehabilitáció-Miskolc Avas dél akcióterületen” projekt keretén belül társas játék klubokat szerveztünk gyermekek és szüleik részére

2015-ben a TAMOP.5.3.6.-11/1-2012-0010 projekt keretében szakmai beszállítóként környezettudatos közösségi akciókat és rendezvényeket, nyári tábort szerveztünk hátrányos helyzetű célcsoport számára

    • Bodrogközi kistérségben egyéni fejlesztési terveket dolgoztunk ki és készítettünk fiatalok részére
KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS

2017-ben az EFOP-1.2.1-15-2016 pályázat keretén belül „Családi Fesztivál” szervezése, melynek célja a gyermekvállalás előtt állók megszólítása, a közösségépítés az önszerveződésük támogatása elősegítése

2015-ben a „Szociális városrehabilitáció-Miskolc Avas dél akcióterületen projekt keretén belül fiatalok részére szervezetünk KRESZ, tracking program és blog használatának oktatását végezte,

2015-ben a TAMOP.5.3.6.-11/1-2012-0010 projekt keretében Nyárbúcsúztató Falunap szervezése Hernádpetri lakosai részére

MUNKAERŐPIACI TERÜLET

TAMOP 5.3.1-C-09/2-2010-0055 projekt keretén belül álláskeresési technikák tréninget tartottunk a projektben résztvevő célcsoport számára

EMOP-3.3.1.-11/2011-0036 projekt keretén belül hátrányos helyzetű emberek részére munkaerő-piaci szolgáltatások keretében álláskereső Klubokat és on-line tanácsadásokat végeztünk munkanélküliek részére

TAMOP 1.4.1-12/1/2013-0213 „Hátrányos helyzetű fiatalok foglalkoztatása Sajókazán”projekt keretén belül a célcsoporttagok alkalmasságának vizsgálata: kiválasztás, toborzás

2015-ben „Szociális városrehabilitáció-Miskolc Avas dél akcióterületen” projekt keretén belül pályaorientációs tanácsadást tartottunk Miskolci középiskolások részére

TOP 6.9.2-16-MI2-2017-00002

A Közösség Téglái című projekt közösségi eseményei

img1-1.png

TOP-6.9.2-16-MI2-2017-00002

A helyi identitás és kohézió erősítése 

A támogatás összege: 55 millió Ft 

A támogatás mértéke: 100 %

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2021. szeptember 30. 

A projekt bemutatása: Az Ifjúságért Alapítvány a TOP-6.9.2-16-MI2-2017-00002 azonosítószámú projekt keretében a Vasgyár – Komlóstető – Bükkszentlászló akcióterületen az alábbi projektelemek valósultak meg:

 

A projekt megvalósításában résztvevő munkatársak:

·       1 fő szakmai vezető

·       1 fő közösségfejlesztő

·       1 fő bűnmegelőzési mentor

·       1 fő közösségfejlesztő a konzorciumi partner foglalkoztatásában

 

A projekt során megvalósult rendezvények:

I.                Közösségi akciók, tevékenységek, események (összesen 41 alkalom)

o   Szomszédünnep és bűnmegelőzési családi nap Komlóstetőn – 3 alkalom

o   Szomszédünnep és bűnmegelőzési családi nap Bükkszentlászlón – 3 alkalom

o   Ünnepváró – 6 alkalom

o   Művészetek napja – 3 alkalom

o   Te szedd akció – 3 alkalom

o   Kerékpáros rendezvény – 1 alkalom

o   Mozdulj! – 2 alkalom

o   Élménynap idős – 9 alkalom

o   Élménynap gyermekek, családok – 6 alkalom

o   Magvető kórus – énekeskönyv bemutató hangverseny – 1 alkalom

o   „Terülj asztalkám” a Kelta sáncnál – 1 alkalom

o   Zöld település önkéntes akció – 3 alkalom

 

II.              Programok, folyamatok megvalósítása (összesen 34 alkalom)

o   Helyi erőforrások feltárása. közösségi regiszter – 4 alkalom

o   Természetjárás – 5 alkalom

o   Helytörténeti, helyismereti folyamat – 12 alkalom

o   Művészeti klub – 5 alkalom

o   Tanulókör – 10 alkalom

o   Szentlászlói Kálvária – 3 alkalom

 

III.            Részvételi fórum (összesen 8 alkalom)

o   Részvételi fórum – 8 alkalom

 

IV.            Bűnmegelőzés (összesen 15 alkalom)

o   Szomszédünnep és bűnmegelőzési családi nap Komlóstetőn – (lásd: akciók)

o   Szomszédünnep és bűnmegelőzési családi nap Bükkszentlászlón – (lásd: akciók)

o   Idősjogi játszóház/fórum szervezése – 3 alkalom

o   Gyermekjogi játszóház/fórum szervezése és megvalósítás – 2 alkalom

o   Bűnmegelőzési tréning – 1 alkalom

o   Rendhagyó osztályfőnöki óra – 9 alkalom

 

V.              Közlekedésbiztonság (összesen 11 alkalom)

o   Gyermek&felnőtt kerékpáros ügyességi verseny szervezése – 3 alkalom

o   Közlekedésbiztonsági napközis tábor – 2 alkalom

o   Bejárás, bebiciklizés szervezés és megvalósítás – 6 alkalom

 

VI.            Egyéb (összesen 3 alkalom)

o   Tanulmányút – 1 alkalom

o   Belső képzés 20 fő részvételével – 1 alkalom

o   Közösségfejlesztő képzés a projektben résztvevő munkatársaknak – 1 alkalom

 

A projekt során teljesített indikátor: 4723 fő

 

Ünnepváró programok
A célterületen élők, illetve az itt működő közösségek számára szervezünk kreatív alkalmakat, ünnepre hangoló eseményeket. A közösségi felmérés alapján a Márton naphoz és az Adventhez kapcsolódóan kerülnek az akciók megrendezésre.
Te szedd! akció
Te Szedd! akció A településrész egyik legsúlyosabb (lakó)környezeti kihívását az illegális szemétlerakás és általában a szemetelés kérdésköre jelenti. Az akció a célterület adottságait figyelembe véve Komlóstetőn és Bükkszentlászlón az erdei utak, erdőszélek takarítását foglalja magában. A Vasgyárban az akció forgalmi csomópontokban tereken felgyülemlett szemét összegyűjtését jelenti.
Élménynap idősek részére
Az élménynapok programja azokra a kulturális igényekre épül, amelyet az itt élő szépkorúak fogalmaztak/fogalmaznak meg. Az élménynap elsősorban erőforrásként kívánja bemutatni az aktív időseket. Olyan programokat tervezünk, amelyek az aktív idősek családban, munkahelyen, kortársi és egyéb közösségekben, betöltött helyzetét mutatja be.
Zöld település önkéntes akció
Az akció keretében a növények gondozását vállaló lakosok, szomszédságok és családok számára biztosítunk facsemetéket, virágokat, fűszernövényeket. A fásítást, virágosítást közösen végzik a lakosok.
Természetjárás
A tanulókör jellegű folyamat részben arra irányul, hogy a célterületbe benyúló Bükk-hegység természeti örökségét megismerjék a családok. A folyamatba be kívánjuk kapcsolni a helyi általános iskolákat, a folyamat támogathatja az iskolán kívüli nevelési eszköz lehet. A folyamat hozzájárulhat ahhoz, hogy Miskolc egyik legrégebben 1924-ben alakult cserkész csapata a 750. sz. Nagy Lajos király Cserkészcsapat újra indulhasson.
Helytörténeti, helyismereti folyamat
A helytörténeti, helyismereti projektelem keretében a tevékenységek az itt élők aktív részvételével és a településrész történeti, kulturális, művészeti emlékeit gondozó intézményekkel együttműködve valósulnak meg. A helytörténeti elem a levéltári, muzeológus és könyvtári háttér kutatások folytatását, a városrész írott, képi emlékeinek megismertetését a múzeumi, könyvtári, levéltári látogatások szervezését foglalja magában.
Szentlászlói Kálvária
Bükkszentlászlón mélyen gyökereznek a katolikus hagyományok, amik mai napig meghatározó elemként szerepelnek a településrész életében. A kálvária megtervezésére, a településrész motívumainak kidolgozására fórumokon keresztül biztosítunk lehetőséget. A helyszín rendbetétele egy önkéntes akció keretén belül valósul meg. A stációk elkészítése után közös keresztút végzését tervezzük.
Rendhagyó osztályfőnöki óra
A célterület nevelési, oktatási intézményeiben szervezünk rendhagyó osztályfőnöki órákat a bűnmegelőzési alapismeretek átadására. Egy-egy foglalkozás alkalmából több osztályt, óvodai csoportot kívánunk fogadni.
Idősjogi játszóház/fórum
Bűnmegelőzést segítő programok keretében idősjogi játszóházakat/fórumokat szervezünk. A korosztály specifikus interaktív foglalkozások az áldozattá válás elkerülésével kapcsolatos tudást közvetítik. Ennek kapcsán fontos elem, hogy a veszélyeztetett korosztályok tisztában legyenek az őket megillető a személyi és vagyoni biztonságot érintő jogokkal, azok gyakorlásának módjával, illetve a rendelkezésükre álló segítő lehetőségekkel.
Részvételi fórumok
A részvételi fórumok témái a helyzetelemzés alapján a külvárosi jellegből fakadó hátrányok kezelése, a településrészről alkotott kép megváltoztatása.
Mozdulj!
A Mozdulj! akciók a mozgás közösségformáló szerepére fókuszálnak. A rendezvények a helyi közösségek, intézmények és lakosok bevonásával valósulnak meg. Az események arra építenek, hogy a játékok, ügyességi vetélkedők a szabadidős sportok révén könnyen szövődnek illetve erősödnek ismeretségek az itt élők között.

Online helytörténeti előadások!

Helytörténeti előadások "A Közösség Téglái" TOP 6.9.2-16-MI2-2017-00002 projekt keretében! Csatlakozz hozzánk a Facebookon! facebook.com/akozossegteglai

Események

Aktuális programok


Hírek

Kedves Partnereink és Munkatársaink!

 

Női Erőforrás projektünk a zárásához érkezett. Köszönjük a  mögöttünk álló  mozgalmas és sokszínű  három év során megtapasztalt támogatást, biztatást, aktív részvételt és a sok-sok befektetett munkát.   Mivel személyes találkozásra  egyenlőre   nincs lehetőségünk, nagy-nagy szeretettel  invitálunk benneteket az online térbe, projektzáró konferencia filmünk premier vetítésére 2021.04.29-én 18:00 órai kezdettel.
A részletek a mellékelt Meghívóban találhatóak.

Regisztrációs link: https://forms.gle/6z3M9jpF4LkjsDRA6.

 
Regisztráló vendégeink részére e-mailben továbbítjuk az esemény online elérési útját.
 
Tisztelettel:
a Női Erőforrás projekt csapata

További projektjeink

Kapcsolat

Alapítvány székhelye: 3528 Miskolc, Balaton utca 47.sz
Adószáma: 18414769-1-05

  • 06-30/535-2166
  • info@ifjusagertalapitvany.com